Hej!

Från och med nu heter vi Supplies Direct.

StädgrossImporten, Städshopen, StädCentralen och INPA ingår nu i Papyrus Supplies nya butikskedja.

Gå in på www.suppliesdirect.se och läs mer om oss eller läs pressmeddelandet.

Bläddra i våran broschyr
Bläddra i Spartan-katalogen
Bläddra i Steinfix broschyr

UtbildningarATT ARBETA I TEAM
Vad behövs och hur får man det att fungera? Hur man får arbetsledare och fältarbetare att arbeta som ett väl fungerande team mot samma mål på ett effektivt och välmående sätt. En bra harmoni i teamet är en förutsättning för att skapa lönsamhet

KUNDVÅRD OCH SERVICE
Hur förhåller vi oss mot kunden? Hur kan jag påverka och kommunicera med kunden? Vad har vi lovat och vad levererar vi till kunden? Vad betyder kundrelationen för oss?

GOLVVÅRDSUTBILDNING
Utbildning i hur olika golvtyper är uppbyggda, hur de skall skyddas, underhållas och städas. Omfattar linoleumgolv, plastgolv och stengolv. Vi blandar teori och praktik.
2 dagars utbildning

TRÄGOLVSUTBILDNING
När och hur skall jag oljebehandla mina trägolv? Grundbehandling, underhållsbehandling och städning. Vi blandar teori och praktik.
1-dagsutbildning