Hej!

Från och med nu heter vi Supplies Direct.

StädgrossImporten, Städshopen, StädCentralen och INPA ingår nu i Papyrus Supplies nya butikskedja.

Gå in på www.suppliesdirect.se och läs mer om oss eller läs pressmeddelandet.

Fimap städmaskiner

fimap

Fimap städmaskiner står för ”MVP”, Maximum Value Product. Städshopen har i sortimentet integrerat de maskiner från Fimap som vi anser har en riktigt bra kvalitet för användare i städbranschen och som dessutom har ett konkurrenskraftigt pris. Vi fokuserar på Fimaps mindre maskiner som Singelskurmaskiner, Polermaskiner och små kombimaskiner som Genie.